top of page

OM DESIGNKONCEPTET CLIMAPARENT

UPPGIFT

Att skapa ett designkoncept innehållandes AR-teknik och fokus på framtiden, inom området Cli-Fi, climate fiction, som blivit ett populärt sätt att göra människor varse om klimat- och miljöfrågor.

DESIGNRYMD

Jag skapade i webbtjänsten padlet en designrymd där jag tog in inspiration från olika källor och började skissa på idéer. Min padlet ser du här

DESIGNTEAM

Vi blev indelade i team där vi tillammans gjorde en brief om vad våra koncept skulle handla om. Denna brief har vi sedan följt under arbetets gång samt tagit hjälp av varandra i teamet och bollat idéer och gett feedback på varandras koncept.

Teamets gemensamma padlet ser du här

Briefen ser du här.

FÖRSTA SKISSER

Till en början hade jag en idé om att utveckla ett koncept där man som användare kan scanna vardagsprodukter i hemmet och få information om återvinning, material och hur man kan byta ut dem mot mer klimatsmarta produkter.

Badrumsartiklar skiss
Köksartiklar skiss
PROTOTYPER & NY RIKTNING AV KONCEPT

Till en början hade jag en idé om att utveckla ett koncept där man som användare kan scanna vardagsprodukter i hemmet och få information om återvinning, material och hur man kan byta ut dem mot mer klimatsmarta produkter. Under mina skisser och prototypande i mitt eget hem nischade jag mig sedan inom produkter som används av barn och föräldrar. Jag gjorde fler prototyper och utvärderade dessa med min man.

STUDIER AV DET VERKLIGA, DET SANNA & DET IDEALA

Jag gjorde studier där jag följde min familj under några dagar och observerade vilken typ av produkter och vad vi använder, samt gjorde intervjuer med bekanta som har barn. Efter dessa gjorde jag vetenskapliga studier angående AR-appar och hur jag skulle kunna förankra mitt koncept i vetenskapen. Jag fick fram att AR-appar där de används i information- och utbildningssyfte enligt studier ska underlättande för inlärning men också mer intressant än t.ex. en googling. Genom dessa studier kunde jag finna trygghet i de koncept jag börjat med och fortsätta mitt arbete som jag nu gått över till i digital form ifrån tidigare pappersprototyper. Samtidigt evaluerade jag min bild av mig själv som designer, och hur jag idealt skulle vilja arbeta som designer och kom fram till att en mix mellan Designer Expert som leder processen bestämt och konkret framåt men samtidigt som en Designer Facilitator lyssnar på kunden och tar in användare i processen för att utveckla andra tankar och nya idéer.

VIDEO SOM DESIGNMATERIAL

Här använde jag mig av min PACT-analys, en analys som utvärderar målgrupp (People), vad de gör (Activities), i vilken kontext (Contexts) och slutligen vilken teknik som används (Technologies) och för att demonstrera den filmade jag en användare under tiden som han använde den simulering av appen jag tagit fram i Adobe XD och Adobe After Effects. Här kunde jag tydligt se för vem konceptet är (föräldrar), vad de ska göra (scanna objekt), i vilken kontext de gör det (i hemmiljö) samt med vilken teknologi de använder konceptet (en smartphone). Detta samtidigt som jag utvärderade min simulering av designkonceptet med användaren fick mig slutligen att att konkretisera mitt designarbete mot ett tydligt resultat.

REFLEKTIONER

Alla dessa olika steg genom designprocessen har bidragit till att jag fått ett ordentligt grepp om mitt designprojekt. Jag har misslyckats, prövat igen, kastat, sparat, ändrat, utvärderat och slutligen kommit fram till något som jag inte helt hade tänkt från början, men som i mina ögon blev ett konkretiserat och specifikt designkoncept jag gärna skulle använda mig av själv, samt fått bekräftat av andra att de skulle vilja pröva. Designkonceptet kan förmodligen utvecklas, med funktioner, men i dagsläget stannar jag vid att det är ett framtaget demonstrerat koncept som med hjälp med modern teknik ska hjälpa föräldrar att bli mer klimatsmarta. Arbetet med konceptet har inte bara gett mig kunskap om hur viktigt det är att testa, gå tillbaka, kanske "kill your darlings" och byta spår, för att komma vidare i processen, utan det har även lärt mig vem jag vill vara som designer. Jag vill som designer ta en ledande roll och lära mig att ta mer plats, samtidigt som jag vill vara ödmjuk inför min uppdragsgivare och låta denne komma till tals. Detta tar jag definitivt med mig till framtida arbeten.

bottom of page